Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MÀY TAO- Bản thứ hai

embe5

Ăn nhậu là chuyện của tao
Việc gì khó nghĩ tao giao cho mày
Đi Tầu, đi Nhật, đi Tây
Mở mang tầm mắt, việc này của tao

Lên rừng, xuống biển lao đao
Suy đi tính lại tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp chân dài
Nếu mày tuyển được thì mày giao tao

Ăn ốc là việc của tao
Còn chân đổ vỏ tao giao cho mày
Phong bì quà cáp hàng ngày
Mày đừng động tới thì mày chẳng sao

Phê bình lãnh đạo cấp cao
Điều gì khó nói tao giao cho mày
Lại đây tao bảo điều này
Đừng bao giờ nghĩ rằng mày chống tao

Chống tao, tao chẳng làm sao
Còn mày thì sẽ lao đao cả đời
Đói no là chuyện của trời
Thanh tra có hỏi trả lời thay tao

Trên trời triệu triệu vì sao
Cũng không thấu hiểu tình tao với mày
Phân công cho rõ thế này
Để mày đừng tưởng rằng... mày hơn tao!

Switch mode views: