Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

VIET NAM NGÀY NAY : MÀY & TAO

embe12Việc ăn là việc của tao
Việc suy, việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao là ký suốt ngày
Thực thi việc ấy là mày thay tao

Việc tao là hưởng lộc cao
Còn việc khó nhọc tao giao cho mày
Đi Tây đi Nhật đó đây
Nâng cao kiến thức việc này của tao

Lên rừng xuống biển lao đao
Đã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp mới hay
Nếu mày tuyển được thì mày đưa tao

Phê bình cán bộ cấp cao
Hôm nay tao ốm, tao giao cho mày
Năm nay tao đã 72/62
Nhưng thiếu người tài lãnh đạo như tao

Cấp trên có hỏi: “vì sao ?”
Về hưu, chuyện vặt tao giao cho mày
Lại đây, tao bảo câu này
Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao

Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mà như thế buộc tao trị mày
Trời cao, biển rộng, đất dày
Tao đố mày thoát tay này của tao
Trên trời triệu triệu vì sao
Đố ai hiểu được “tình tao với mày” !

Switch mode views: