Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hôn là rì ?

embe1Lâu quá chưa hôn được là hôn ước
Mới hôn xong là tân hôn
Hôn thêm chút nữa là tái hôn
Hôn đúp bồ là song hôn

Ðang hôn nửa chừng bị xô ra là ly hôn
Hôn rồi trả lui là thoái hôn
Không cho cũng hôn đại là cưỡng hôn
Hôn sơ sơ là ngoại hôn

Hôn ké là phụ hôn
Hẹn ngày hôn là hứa hôn
Ông vua hôn là hoàng hôn
Hôn từ giã là từ hôn

Rình rình hôn là hôn thầm
Hôn con gái mà dính bà mẹ là hôn má
Vừa hôn vừa ngửi là hôn hít
Hôn có giấy phép là hôn lễ

Hôn cuốn sách là hôn thư
Khoái hôn quá là hôn mê
Hôn bậy, chỗ nào cũng được là hôn bạ

Hôn trật là hôn gió
Hôn lính đa tình là hôn quân
Hôn tập thể là hôn phối

Switch mode views: