Lợi lộc

cogai

Bởi khi sợ vợ là khôn
Nếu không sợ vợ có ngày ra sân
Ra sân thì chẵn được vào
Lai thêm bị đói khóc rào ai nghe ...

Vợ mình mình sợ không sai
Lở làm nó giận nó đài mình sao
Thà mình nhẩn nhục lao đao
Còn hơn bị đủi ra sau hè nằm

Muốn tròn tình nghĩa trăm năm
Thì sợ vợ có ăn nhằm gì đâu
Bang ngày bị vợ đè đầu
Bang đêm 2 đứa đè nhau cũng huề

Tin mới

Các tin khác