Vô ngã

chim9

Khi xưa chưa có dzợ
Tôi luôn luôn thấy Tôi
Từ sáng cho đến tối
Không bao giờ quên ... Tôi

Từ khi tôi có dzợ
Bả luôn luôn réo tôi
Từ sáng cho đến tối
Tôi chả còn là ... Tôi  !!

Tin mới

Các tin khác