Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vợ người, vợ ta...

vota

   
    Trăm năm trong cõi người ta -
    Chồng hay so sánh... vợ ta, vợ người.

    Vợ ta... Vợ ta nhiều nói, ít... cười.
    Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày.
    Vợ ta giống chiếc... cối xay.
    Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng!
   

   Vợ ta nhìn muốn... xâm xoàng.
    Vợ người nhìn muốn... mò sang “bợ” về!
    Vợ ta nhìn hết muốn... mê.
    Vợ người nhìn thấy đã phê, đã... thèm!
   

   Vợ ta nhãn mác lem nhem.
    Vợ người mẫu mã giống em... chân dài!
    Vợ ta nhan sắc tàn phai.
    Vợ người... Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm... tươi!
   

    Nói ra sợ mấy anh cười!
    Vợ ta xấu nết, xấu người (là) do... ta!
    Làm chồng hiểu biết sâu xa.
    Vợ ta sẽ đẹp bằng... ba vợ người!.

Switch mode views: