Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ chữ Tiền

Tiền là.... là cái chi chitien
Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh

Có tiền lắm kẻ chung tình
Không tiền nó đã cho mình quay lơ
Có tiền kẻ đợi người chờ
Không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn

Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Có tiền thoả thích ăn chơi
Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày

Có tiền sáng xỉn chiều say
Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi
Có tiền bát phố xe hơi
Không tiền nằm ngủ chao ơi đói lòng

Có tiền cưới vợ gả chồng
Không tiền Nguyệt lão cũng buồn quên se
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói,em chê anh nghèo
Không tiền khổ lắm ai ơi .....

Switch mode views: