Qua Nhà Em

Bước tới nhà em sợ chết bàmh qua nha em
Đứng ngoài kêu cửa má em ra
Xung quanh gần cổng vài con chó
Phía sát bên hông một mãng xà
Mới bước vô nhà sao ớn quá
Chủ nhà mỏi miệng cất tiếng la
Dừng chân đứng lại đừng đi tới
Không sợ xà tinh nó cắn à

Tin mới

Các tin khác