Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nằm Bệnh Viện, Mơ Gặp Bác Hồ

Theo đảng đã mấy chục nămmh gap bac
Đến nay ốm , mới được nằm Việt-Xô (*)
Đêm qua mơ gặp bác Hồ
Bác rằng : mi phải đợi chờ rất lâu !
muốn theo ta , chửa được đâu
ta còn bận , phải sang hầu Lê Nin !
Níu tay áo bác , cố xin !
Bác kêu : trò láo ! Có im không nào !

Giật mình , tỉnh giấc chiêm bao
Nhìn ra cửa thấy rào rào mưa sa !

(*) Bệnh viện Hữu Nghị

Switch mode views: