Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đêm trăng Thị Nở

Bến nằm suông gió mơn manmh cho anh tim nay
Bóng trăng rón rén buông màn nhẹ êm
Làng này mấy kẻ như em
Chẳng nhan sắc vẫn nồng men đàn bà
Thế gian mâm ngọc đũa ngà
Hai ta xít lại cũng là một đôi
“Quỷ ma” thây kệ miệng đời
Đêm nay ta rất con người với nhau…
Chẳng cần rào trước đón sau
Không e lòng dạ sông sâu đắm chìm
Cơn say đã ngủ lặng im
Để tình yêu thức trong tim chúng mình
Bao năm đơn bóng lẻ hình
Đời sinh anh Chí nay dành riêng em
Đêm nay… mới thật là đêm …

Switch mode views: