Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CA DAO... TẾU THỜI NAY

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt .mh ca dao nay 01
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi .

Bánh mì phải có patê ,
Làm trai phải có máu dê trong người

Cam sành lột vỏ còn chua ,
Thương em còn nhỏ anh cua để dành .

Chọn xoài đừng để xoài chua ,
Chọn bạn đừng để bạn cua chồng mình.

Còn thời lên ngựa bắn cung ,
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi .

Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ .
Chơi mà không học : bán rẻ tương lai .
Thôi thì ta chọn cả hai ,
Vừa chơi vừa học , tương lai huy hoàng .

Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu

Mấy đời bánh đúc có xương ,
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình .

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh .

-Trách người quân tử vô tình ,
Chơi hoa xong lại ... hái cành kế bên .

Vợ mà không đánh thì thôi ,
Chớ ông đánh vợ là đời ông tiêu .

 

Switch mode views: