Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tay Ôm Mẽo, Tay Vuốt Tàu

Vừa tiễn Tàu ra, rước Mỹ vào,mh bama trong
Anh nào Cộng cũng lả lơi chào.
Muốn vồ "đô" buộc lòng đeo Mẽo,
Mong giữ "đảng" đành bụng bám Mao.
"Kinh tế thị trường" trò hổ lốn,
"Toàn cầu hội nhập" kiểu tào lao.
Đi dây õng ẹo, trò hai mặt,
Chẳng chóng thì chầy, sẽ té nhào.

                    Nhất Hùng
             (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: