Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cảm Tác Ngày Quốc Hận

Đã bốn mấy năm quá đủ rồi,mh binh trong
Chua cay đeo đẳng mãi dân tôi.
Người Nam thống khổ còn ly tán,
Đất Việt điêu linh vẫn nổi trôi.
Thế nước nay nguy như "lửa bỏng",
Lòng nhân giờ hận tựa "dầu sôi".
Vùng lên đạp đổ bầy gian Đảng,
Có thế, "họa" này mới dứt thôi.

                  Nhất Hùng
           (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: