Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đôi Lời

(Họa nguyện vận " Chúc Tết" của Trần Kế Xương) mh dang co ho
Đứng lặng mà nghe chúng kháo nhau
Ngày xưa cách mạng đi dép râu
Một vắt cơm khô, đội mũ cối
Cướp của, đập dân dập bã trầu.

Bây giờ đảng cướp đã quá giàu
Đô la bạc tỉ dấu vào đâu?
Chuyển tiền ngoại quốc gởi kho bạc
Con đi du học lập đầu cầu.

Bây giờ thì chúng học làm sang
Đứa được tiến chức, đứa thăng quan,
Quyền cao, địa vị nhờ có lọng
Xây nhà tậu xế thật đắt hàng.

Bây giờ thì chúng lại bảo con
Tham ô, hối lộ ăn no tròn
Hãy noi gương bố như khuôn đúc
Mặc mẹ dân nghèo, kệ nước non.

Bây giờ ta xin có đôi lời
Đứng lên tranh đấu cho cuộc đời
Dân Việt năm châu và trong nước
Đòi lại Tự Do, quyền (*) làm người.

                                N Nguyễn
Ghi chú: (*) Chữ "quyền" ở đây thì đúng nghĩa nhưng lại đọc nghe không xuôi. Vậy muốn nghe xuôi tai xin qúy vị hảy tạm thời thay vào bằng chữ "quyết" cũng được. N.Nguyễn

Switch mode views: