Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tên Hồ Nổi Tiếng Ở Việt Nam

Việt Nam phong cảnh hữu tình,mh chiem nguong
Núi cao, sông rộng, hồ xinh cũng nhiều.
Thử xem nhớ được bao nhiêu,
Cả Nam, Trung, Bắc dọc chiều quê hương.
Thơm tho nhất Hồ Xuân Hương,
Vừa nhọn, vừa sắc Hồ Gươm ấy mà.
Hồ Tây vọng ngọai phương xa,
Hồ Dầu Tiếng ấy nghe ra lẫy lừng.
Hồ Hòa Bình đến vui mừng,
Còn Hồ Than Thở chẳng ngừng thở than.
Nghiêm khắc nhất Hồ Cấm Sơn,
Quậy thì Hồ Lắc chứ còn ai đây.
Hồ Thanh Nhàn nhã suốt ngày,
Hồ Tam Bạc bẽo là mày đấy thôi.
Hồ Thủ Lệ ướt mắt người,
Hồ Ba Bể rộng một trời bao la.
Hồ Con Rùa chậm đó mà,
Hồ Trị An để nhà nhà an vui.
Bao nhiêu hồ kể vừa rồi,
Muôn năm dơ bẩn mãi thôi một hồ.
Khổ dân, điêu đứng cơ đồ,
Hồ khốn nạn nhất là Hồ Chí Minh.

                  Bùi Phạm Thành

Switch mode views: