Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lý Do Răng Sún

Anh Tám Tàng và anh Tư Hồmh co rang sun
Hai người bạn nối khố từ lâu.
Một thời gian dài không gặp nhau.
Tình cờ ở phố Tầu hội ngộ.
Tư nhìn Tám, bật cười hô hố:
“Ê, sao mày coi ngộ quá ta!
Răng lợi sao sún hết vậy cà?
Hồi đó răng mày “beau” hết xẩy!”
Mặt anh Tám não nề trông thấy:
“Tao có muốn bị vậy hồi nào
Chỉ tại vì con vợ của tao
Bị tiểu đường nên tao mới thế!”

Switch mode views: