Cái Cân

Dưới dĩa tròn tròn độ mươi phânmh can do can
Bên trên gác lửng một cây cần
Chùm dây loắn xoắn xâu quanh dĩa
Trồi sụt một hòn giữa rãnh cân
Đẩy lại ngõng lên già mấy lạng
Đưa ra gục xuống thiếu vài phân
Quý cô hai buổi ngồi hàng chợ
Tay xách, tay nâng mãi cái cân.

 

 

Tin mới

Các tin khác