Như Con Kiến

Ta như con kiến nhỏmh cai kien

bò tới lại bò lui

cành cây đời đã...cụt

một nhánh cứ leo hoài

 

Đời hết quanh lại quẩn

một vòng mãi luân hồi

ta như con kiến nhỏ

suốt một đời tới, lui

Tin mới

Các tin khác