Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bà Chẳng Chịu

Đêm nay uống rượu, lão say nhừ !mh ba chiu
Nghiêng qua, ngã lại, đã ngất ngư
Nhưng mà, lão vẫn còn muốn thử
Bà chẳng chìu ông, nên không ừ !

Ác thay ! lão thái mái rờ mò
_"Lâu lâu Ông để tôi tự do"
Nghĩ lại, gia cảnh mình còn khó
Sanh con nhiều qúa, làm sao lo ?

Bởi vì ,ta chỉ có con đò !
Nhiều khi cơm thiếu, độn bo bo
Tội nghiệp, mấy đứa con còn nhỏ
Tương lai, của chúng thật tối mò

Nhưng lão cự nự, bảo phải cho !
Lão bà nhất định, khép hai giò
Ông đành uất hận ôm thằng nhỏ
Ôm bà, nằm ngủ ngáy pho pho !

Switch mode views: