Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Óng Chề

Hôm rày đã kén được aimh chong e
Mà em lại đến van này xin chia
Nói sao em củng không dìa
Chị vẫn bị Ế còn khuya tới Mầy

Khôn hồn cút khỏi nơi này
Bằng không Chị sẽ thẳng tay trị trừng
Em về lệ Chị cứ rưng
Người ta ai cũng tưng bừng pháo hoa

Tụi Mình ôm phận gái già
Làm thơ kén đối chẳng ma nào nhòm

 

Switch mode views: