Mẹ chồng

Mẹ chồng rửa chén, lau cầu,mh-me-chong

Pha trà, cơm nước bưng hầu nàng dâu.

Hằng đêm khấn vái nguyện cầu,

Mong dâu giầu có nhà lầu xe hơi.

Tin mới

Các tin khác