Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Thẩn

Vợmh-than-tho
 Vợ là cửa cái, Bạn gái là cửa sổ.
 Càng nhiều cửa sổ càng sang,
 Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
 Vợ là cửa cái nhà ta,
 Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.

Vuông tròn
 Ngày xưa trái đất hình vuông
 Cho nên đi đứng trên đường thẳng hơn
 Bây giờ trái đất hình tròn
 Cho nên bao kẻ lom khom định bò.

Tu
 Tự trói thì gọi là tu
 Bị trói thì gọi là tù mọt gông!

Tự do
Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do!

Tại sao?
 Trẻ thơ mở trí nhìn đời
 Cho nên luôn hỏi những lời: Tại sao?
 Người lớn nhắm mắt ra vào,
 Nhờ người dắt hộ, “Tại sao” không cần!

Bịt tai
 Muốn bịt hết miệng trần ai
 Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mì.

  Tu
 Trốn chợ lên đỉnh núi tu,
 Họ bê cả núi hoang vu về phường.
 Tiếng chuông vào phố lạc đường,
 Sư già khất thực, luôn mồm “Thanh-kiu”

Switch mode views: