Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Láng giềng hữu nghị

Tuy ngoài mặt là láng giềng hữu nghịmh-lang-gieng-oi
Nhưng trong lòng: thù địch suốt nghìn năm
Đấy xác thực liên hệ giữa Việt Nam
Và bọn cướp Bắc Phương đầy hiểm độc...

Quán chú Tàu bán món ngon Trung Quốc
Nhiều món hầm tẩm bổ tứ lung tung
Bảo đảm rằng ăn vô thấy trẻ trung
Cả bô lão cũng sung như trai tráng

Bao hóa chất ngấm vào khắp ngủ tạng
Rồi dần dà phát triển thành: ung thư
Mục đích của ngoại xâm đạt từ từ...
Bớt thằng Việt, thế bằng thằng: Chệt Chuốt.

    *Chệt Chuốt = Chuột chết 

Switch mode views: