Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ru Em

Ru em trăm đắng ngàn caymh-em-ngu-vong
Ru em chết đứng nửa ngày em ơi
Ru cho vật đổi sao dời
Ru tình cụt ngủn lỗ lời em mang

Ru cho lớp lớp hàng hàng
Cây khô chết đứng trên ngàn lạnh căm
Ru duyên đến buổi trăng rằm
Gặp được chú Cuội chị Hằng ghẹo chơi

Ru em hái hết sao trời
Sao nào to nhất để mời anh ăn
Ăn mà không hết thì lăn
Lăn vào lòng đất khó khăn chi nào

Switch mode views: