Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khóc bạn lấy vợ

Đời trai nay đã thôi rồimh-chiec-cong
Tin mày lấy vợ, rụng rời lòng tao.
Đang bay nhẩy, sướng biết bao
Tự nhiên mày lại … vướng vào vợ con.

Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Một mai nó đá mày ra
Làm thân hom-lết còn gì nam nhi                      

Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt, phải đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à?

Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới… bị sa lưới tình.
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào.

Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau chào mời.
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi, về khai báo, chạy trời khỏi mưa?

Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm, phải thưa với bà
Thân trai rửa bát, quét nhà
Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì.

Bạn bè rủ nhậu, chẳng đi
Sợ về nằm đất, tối thì điếc tai
Hu hu, ơ hỡi  mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao.

Switch mode views: