Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghĩ lại

Bởi khi sợ vợ là khônmh-nghi-lai
Nếu không sợ vợ có ngày ra sân
Ra sân thì chẳng được vào
Lai thêm bị đói khóc rào ai nghe ...

Vợ mình mình sợ không sai
Lỡ làm nó giận nó đày mình sao
Thà mình nhẫn nhục lao đao
Còn hơn bị đuổi ra sau hè nằm

Muốn tròn tình nghĩa trăm năm
Thì sơ vợ có ăn nhằm gì đâu
Ban ngày bị vợ đè đầu
Ban đêm 2 đứa đè nhau cũng huề

Switch mode views: