Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lãnh đạo

“Lãnh đạo như tã lót,mh-lanh-dao
Lâu ngày cũng phải thay”.
Ai đó nói như vậy,
Chính xác và rất hay.

Điều này cực kỳ đúng,
Nhất là ở nước ta.
Nhất là khi tã xấu,
Không do dân bầu ra.

Tã lót, các bác biết,
Xấu, lại lâu không thay,
Thì thuộc loại khắm nhất.
Vâng, khắm nhất đời này.

Đến mức tôi bịt mũi,
Không dám viết thêm gì.
Sợ các bác khó ngửi
Lại trách tôi. Sorry!

Switch mode views: