Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lời Cuội

(Kính họa vui bài thơ “Hỏi Trăng”mh-loi-cua-cuoi
của cố tiền bối nữ sĩ Hồ Xuân Hương)

Mặt trái bòn bon thiếu cái mòm
Cong tròn vành nguyệt ngó lom lom
Giương cung xa ngắm tầm còn méo
Kéo mũi tên gần áng mây khòm…

Lũ nhóc đòi đem cây sào móc
Ngọc Thỏ giựt mình né lưng khom
Hằng Nga hỏi Cuội – Ai dưới đó ?
Cuội rằng tụi nhỏ…lõ mắt dòm !

                                  Sông Cửu

Switch mode views: