Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Chế Tình Yêu

Nhớ lần đầu anh mới đến gặp emmh-yeu-mui-nach
Ấn tượng đầu tiên là mùi hôi nách
Khi tình yêu chúng mình dần xa cách
Thì chấy rận anh cũng viết thành thơ

Chẳng biết em hôi nách tự bao giờ
Có phải chăng vì em lười tắm rửa
Lúc này đây anh chịu không nổi nữa
Thôi bái chào tạm biệt nhé cục cưng

Nách đã hôi lông lại rậm như rừng
Đen chùi chũi thằng cha nào dám đến
Hương ngất ngây một lần qua đủ chết
Nhặng với ruồi nó cũng phải chịu thua

Ối em ơi! Như thế vẫn chưa vừa
Nếu anh tả nách em từng chút nhỏ
Sự thật kia sẽ phơi bầy sáng tỏ
Hỏi thằng nào sẽ dám đến gần em?

Switch mode views: