Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con Gái

Con gái nói ghét là thươngmh-yeu-ghet-3
Nói mưa là nắng khó lường lắm đa

Giận thì nói ghét người ta
Để xa rồi nhớ ậm à... anh ơi

Buồn thì ghét kiểu...trời ơi
Sunsilk bắt chước buông lời ghét anh
Vậy mà xa cách chẵng đành
"Biết vậy chẳng nói ghét anh cho rồi" ! :P

Vui thì nghĩ chuyện thành đôi
Đến khi nổi nóng ...thôi rồi Lượm ơi.
Đừng hòng nghĩ chuyện mong lơi
"Cấm vận" phải biết hết lời phân bua!

Con gái sao quá chanh chua

Switch mode views: