Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tìm Bạn Bốn Phương 4

TRAI: 50, ghét lem nhem,mh-tim-ban-4
Muốn làm quen với các em nhà lành.
Bạc tiền anh đã để dành,
Xế, nhà đầy đủ... mà đành cô đơn.
Cũng xin nói rõ nguồn cơn,
Vợ trước cứ thích... nhơn nhơn khoe hàng.
Sáng, chiều trai đến từng giàng,
Ngày kia, có kẻ cắp nàng, dzọt đi
Nay, tìm em phải... như ri:
Áo quần kín mít, đứng đi đàng hoàng
Lời anh đã nói rõ ràng,
Em nào ưng chịu, nhẫn dzàng chờ mang.

Switch mode views: