Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ Vui Về Vợ Chồng Thằng Đậu

Sáng nay cuối xóm nghe ồnmh-vo-chong-dau
Vợ chồng nhà Đậu, cô hồn đánh nhau
Vợ thì túm áo túm đâu
Cho chồng một trận, nát nhàu ra tương

+ Chồng ơi ! sao tứ đổ tường
Gái trai hút xách, lại vương lô đề
Con Dê vợ mới mua về
Hôm nay nó lại, ra đê mất rồi

Bé Năm con của ông mười.
Nữa đêm chồng gọi, Năm Mươi làm gì ?
Sáng nay vợ đã thấy nghi
Khi chồng ngủ dậy, bảo đi việc cần

Miệng thời cười nói như thần (thần kinh)
"Ông đây vô mánh, một lần năm con"
Con Ba bà Bảy đầu thôn
Con Hai bà Tám, chồng còn không tha

Đêm qua mớ ngủ lại la
"Trời ơi vui quá, ra rồi Bảy Mươi."
Bao nhiêu con nữa hởi người
Nó cao nó đẹp, gấp mười vợ không...??

Đậu ta mặt mũi rã ròng
Đó là mấy ẻm, con ông Ma Đề
Giờ đây chồng đả quá mê
Chiêm bao nằm, thấy đè liền vợ ơi...

Switch mode views: