Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chim Khôn Chim Ngẩng Cao Đầu

Chim đồng bóp cái chết ngaymh-chim-khon
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

Bướm đồng là bướm quốc gia
Bướm nhà là bướm ông bà ngoại cho

Bướm rừng sờ cái là bay
Bướm nhà sờ cái lăn quay ra giường
Chim rừng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
Chim rừng có cánh, nhiều lông
Chim nhà không cánh, nhưng lông vẫn nhiều
Bướm rừng như chiếc lá đa
Bướm nhà như chiếc bàn là Liên Xô
Chim khôn chim ngẩng cao đầu
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim
Bướm chim là chuyện đời thường
Chim bay, bướm lượn vấn vương suốt đời

Switch mode views: