Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Yêu Bá Đạo

Tình yêu nay đã đổi rờimh-yeu-tren-gioung
Không như các cụ trong thời xa xưa
Ngày xưa kiếm vợ đẻ con
Đẻ cứ sòn sòn tốt mã mình dây

Ngày nay đời sống đổi thay
Tình yêu còn phải ngày ngày ái ân
Ái ân muôn kiểu ái ân
Không như loài thú chẳng cần đắn đo

Bây giờ ai cũng đâm lo
Thăng hoa tuyệt đỉnh là trò mây mưa
Tình yêu nói mấy cho vừa
Người tình mong muốn chăm lo trên giường

Chuyện này giờ chẳng coi thường
Băn khoăn sao giữ con đường tình yêu
Bạn ơi chân thật bao nhiêu
Không bằng cái đứa tuyệt chiêu trên giường! kaka

Switch mode views: