Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đợi Nàng Trên Net

Mổi ngày lên Net mấy lầnmh-doi-nang
Xem bạn thơ có gieo vần nào không ?
Bật máy sốt ruột nóng lòng
Chờ Cho máy chạy để trông chữ nàng
Hum nay sao quá muôn màng
Nàng chắc đi vắng chẳng màng gì ta
Buồn lòng nhưng chẳng nói ra
Cố đợi nàng viết để Qua trả lời
Nhưng mà ruột cứ rối bời
Nàng không lên Net , ối giời nàng đâu ??????

Switch mode views: