Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rượu

Rượu vào làm trí bất minhmh-ruou-bia-nhieu
Rượu vào quậy phá linh tinh ngoài đàng...
Rượu vào ăn nói sỗ sàng
Rượu vào chửi cả họ hàng, tổ tiên...

Rượu vào khôn cũng hóa điên
Rượu vào chẳng tiếc bạc tiền chơi ngông...
Rượu vào có học như không
Rượu vào quên hết tổ tông, gia đình...

Rượu vào đánh vợ con mình
Rượu vào xem nhẹ nghĩa tình phu thê...
Rượu vào lú lẫn u mê
Rượu vào nhếch nhác lăn lê ngoài đường...

Rượu vào pháp luật coi thường
Rượu vào hùng hổ như phường du côn...
Rượu vào thú tính át khôn
Rượu vào trỗi dậy phần "Con" trong "Người"...

Rượu vào thích phá, việc lười
Rượu vào thiên hạ chê cười, mắng la...
Rượu vào bệnh tật trồi ra
Rượu vào xác giống thây ma không hồn...

Rượu vào trí, lực không còn
Rượu vào cha mẹ héo mòn ruột gan...
Rượu vào khiến vợ khóc than
Rượu vào con cái bẽ bàng vì cha...

Ai ơi tỉnh táo đi mà
Hãy xem bia rượu chỉ là giải khuây
Đừng nên cố uống cho say
Để rồi rước chuyện không hay vào mình!

Switch mode views: