Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Họa Vô Đơn Chí!

Chị tôi ba yến cặp môngmh-hoa-vo
Mười cân cho cái cặp bòng đu đeo
Một trăm là số vòng "eo"
Trăm hai là số chỗ treo...quần đùi

Ngón tay như những cái dùi
Cặp giò đo vội - ngậm ngùi 90
Nhìn xa thấy giống... đười ươi
Lại gần thấy giống với người...cổ xưa

Nói chung nhìn chẳng muốn ưa
Vậy mà mụ í sớm, trưa up hình
Cứ khoe các thứ chình ình
Làm như thiên hạ chỉ mình hoa khôi

Hôm qua trót dại lỡ lời
Bảo rằng: "Chị béo - tạm thời giảm măm
Nếu mà chị cứ háu ăn
E rằng ít nữa phải lăn chị à!"

Thế là mụ rướn cổ gà
Mồm chu, mỏ nhọn bẩu là: "Thằng ranh!
Chị mày dáng vẫn mỏng manh
Vẫn như người đẹp trong tranh...sơn mài

Đồ em vô phúc, hãm tài
Từ nay tao để đói dài nghe chưa
Tiền ăn, tiền học ngừng đưa
Để cho mày biết mà chừa chê bai!"


Em thề em chả nói sai
Bà con cứ ngắm vào hai cái hình
Rồi cho mấy chữ luận bình
Để cho mụ ấy giật mình ngộ ra!
P/S:
"Trăm năm trong cõi người ta"
Chớ ngu mà chọc đàn bà nổi điên
Cố mà khen đẹp như tiên
Dù cho họ xấu phát phiền nhớ chưa

Switch mode views: