Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ai Hơn Ai???

Bé con mới học cấp bamh-ai-hon-ai
Một hôm trộm ổi bên nhà lão Hai
"Cái kia" lộ cả ra ngoài
Lão trông thấy được, bảo: "Mày xuống mau!

Lớn rồi- ý thức để đâu
Vô duyên để cái "mo cau" nó trào?
Giờ tao cho cháu mấy hào
Về mua quần xịp mặc vào nghe chưa?"

Nói rồi móc túi lão đưa
Hai tờ năm chục cà chua chín hồng
Bé con phấn khởi trong lòng
Về khoe với mẹ (góa chồng đã lâu).

Nghĩ rằng nó chửa có "râu"
Vậy mà lão ấy còn xâu trăm ngàn
Mình đây rậm rạp, xồm xoàm
Lão cho cả nửa chỉ vàng cũng nên!

Thế là mắt mụ sáng lên
Quyết tâm sang thử vận hên thế nào
Quần con mụ chẳng mặc vào
(Cố tình để "nó" vẫy chào lão Hai)

Y rằng mụ chẳng nghĩ sai
Vừa leo đã có tiếng ai gọi thầm:
"Con kia sao chẳng mặc quần?
Xuống tao cho bạc rồi cầm đi mua..."

Tưởng rằng được xấp "cà chua"
Thế nhưng lão ấy chỉ đưa hai ngàn
Ngạc nhiên pha lẫn ngỡ ngàng
Mụ rằng: "Con bé trăm ngàn mà anh?"

Trợn trừng lão trả lời nhanh:
"Đấy là tao giúp trẻ ranh mua quần
Còn mày- tao thấy chỉ cần
Mua dao lam cạo một lần là xong
Người đâu mà rõ lắm lông
Mau về mua cạo kẻo ông rợn người!"

Switch mode views: