Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

E Chúng Nó Đè

Nếu không cẩn thận chúng nó đèmh-no-de
Phen này ông quyết đi tập võ
Phe địch bao nhiêu đứa cũng re.

Lẳng lặng mà nghe chúng nó vu
Quân ta đánh vợ mặt sưng vù
Phen này ông quyết đi học luật
Bịa đặt, tội kia đáng bỏ tù.

Lẳng lặng mà xem chúng nó măm
Đứa thì nhựa mận, đứa xào lăn
Phen này ông quyết buôn giun dế
Bán ở Tây Nguyên gấp mấy lần.

Lẳng lặng mà xem chúng giận thi
Lu loa hờn dỗi dễ mấy khi
Phen này ông quyết phang dăm nhát
Thích giận ông cho giận tức thì.

Chúng lại thi nhau cái khoản yêu
Tình bao nhiêu mối vẫn chưa nhiều
Phen này ông quyết đi tư vấn
Xui dại nhưng tiền vẫn có tiêu

Lẳng lặng mà xem chúng nó buôn
Nick đang dùng dở cũng bán luôn
Phen này ông đếch làm thơ nữa
Lập nick tung ra khắp thị trường.

Lẳng lặng mà xem chúng bênh nhau
Khánh Hòa, Quảng Ngãi cũng vô theo
Phen này ông quyết chiêu binh lại
Vừa đánh vừa chơi nó cũng nhào.

Switch mode views: