Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chờ Trông

Tấm lòng anh....em hiểu rồimh-dem-dem
Nhưng tội anh phải đơn côi một mình
Chưa chi đã mất niềm tin
Người trong nhân thế một mình nàng đâu ?

Người ơi chớ vội ưu sầu
Nhớ lời giã dối....mấy câu bạc tình
Thương anh chẳng nhẻ làm thinh
Mong anh nghỉ thấu chân tình của em

Đừng khiến em phải buồn thêm
Đêm đêm thao thức bên rèm chờ trông

Switch mode views: