Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đời Đời Thủy Chung

Tuổi xuân em đã sồn sồnmh-doi-doi
Sao anh lại bảo trẻ con....dỗi hờn ?
Bấy lâu em đã ngầm thương
Chờ anh ngỏ ý dọn đường mà thôi !

Chỉ mong giao ước một lời
Song thân hoan hỷ kết đôi chúng mình
Rồi đây anh khỏi một mình
Đêm khuya khắc khoải bóng hình xa xôi

Em xin thề nguyện một lời
Yêu anh muôn kiếp đời đời thủy chung

Switch mode views: