Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoang Mang Vì Nhậu

Hôm qua chiến hữu gặp nhaumh-hoang-mang
Chỉ đôi ba cốc trước sau rồi về
Thế mà say lộn cả mề
Đi xe ..hạ cánh vô lề ...biết đâu!

Giấc tròn ngon suốt đêm thâu
Mặc cho ra sức muỗi bâu hàng đàn
Đêm khuya giấc ngủ mơ màng
Nằm nghe như tiếng tiên nàng ghé thăm

Tiên rằng: cô quả trăm năm
Vẫn mong đôi lứa... họa ngâm một đời
Nói thôi chưa kịp dứt lời
Lao vào ...hỗn chiến tơi bời bão giông

Sáng dậy tỉnh rượu ta trông
Áo quần xộc xệch nút không nút còn
Làm ta tâm rối héo mòn
Hỏi rằng ta... mất hay còn ...trai tân.

Switch mode views: