Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gỏi Ngó Sen

Sẳn dịp hồi chiều.. hái búp senmh-goi-ngo-sen
Thò tay bẻ vội.. cọng nhanh liền
Vào hàng thịt lợn.. chôm hai miếng
Đến chợ tôm đồng.. trộm kí nghen
Món gỏi mưa hè.. xơi quá đã
Bia lon nắng hạ.. uống vừa ghiền
Nào cùng nhậu tiếp.. nhanh anh nhé
Chị gắp thêm nhiều... gỏi ngó sen.
                              Hoàng Huy

Switch mode views: