Yêu nhiều phải ốm, Ôm nhiều phải yếu

Yêu nhiều phải ốm -lẽ đương nhiên  !mh-yeu-nhieu-yeu
Yêu thực sự gây đủ  não phiền :
Yêu ít em chê -Chưa được sướng !
Yêu nhiều anh bảo - Đã đâm ghiền !
Yêu làm thể xác sinh đờ đẫn !
Yêu khiến tinh thần phát đảo điên  !
Yêu dữ phải ôm cho đã chứ ?
Ôm nhiều phải ốm -ốm liên miên !

                        

Tin mới

Các tin khác