Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trăng Công Viên

Công viên trăng sáng quá chừngmh-yeu-hien-dai
Quá trời nhiều cặp không chừng có em
Nhưng mà chẳng biết ..thữ xem
Lang thang đây đó là em đúng rùi
Ôi thôi đúng thiệt thôi rồi
Hèn gì lỡ hẹn bỏ tôi một mình
Để tôi thơ đối mình inh
Còn em nay đã có tình nhân mà
Thì còn phải nhớ chi ta
Công viên vui quá đối thơ làm gì
Hì hì tức thiệt hì hì
Thôi thì đi ngủ thức chi mau già
Người ta đi kệ người ta
Đi riết mai mồt thấy già không hay....

Switch mode views: