Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tính Sổ Tất Niên

Cuối năm ngồi tính sổ đời mh-so-tat-nien
Ít nhiều cũng có thu nhập
Một số thơ, một số nhạc
Làm vốn tóc bạc trên đầu
Chi tiêu chất xám khá nhiều
Từng đêm hao tốn giấc ngủ
Thơ, nhạc đâu phải quỉ sứ
Mà hút máu trái tim tôi
Cuối năm ngồi tính sổ đời
Bất chợt thấy nợ trần tục
Con tim hoá đá bất lực
Sổ đời chằng chịt băn khoăn

Switch mode views: