Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mười Em Thương Hết Cả Mười

Em 1 miệng tươi hơn bôngmh-chuc-em-thuong-het
không cần sơn quẹt môi hồng thấy ưa
Em 2 sắc lẹm mắt đưa
mi cong mí chớp có vừa chi mô
Em 3 má lõm đồng... đô
ngó qua là khoái xốp vô mi liền
Em 4 tóc chảy suối tiên
bạc, vàng, xanh, úa, liên miên đổi màu
Em 5 da trắng làm sao
mướt, mềm, mịn, mát, ui dào khỏi chê
Em 6 giọng nói nghe mê
rù rì rủ rỉ, rủ rê, rụng rời
Em 7 nội tướng tuyệt vời
trứng chiên, trứng luộc, ông trời còn khen
Em 8 tính nết dịu hiền
đụng đâu khóc đó, buồn phiền uống bia
Em 9 cà trật cà trìa
cà tưng cà giựt, lại vừa cà lơ (phất phơ)
Em 10 hơi kém mít-quơ
xàng qua xàng lại, dật dờ mà vui
Chục em thương hết cả mười
có vài em nữa cả cười thương luôn...

Switch mode views: