Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thăng Hoa!

Ở trong nôi, bé đang ôm vúmh-thang-hoa
Còn non trẻ nên gọi là Cu
Cu lớn dần, rồi không muốn bú
Mà cứ thích xoa vú nghịch mà

Cu lớn mau trong rất điệu đà
Nhìn thấy Cu dài mà thích quá
Mông chín mộng đeo hai quả cà
Nó đung đưa, lắc ôi, xinh quá

Rồi lớn lên Cu đi mọi ngã
Qua năm tháng cu cứ dài ra
Mau lớn nhanh nơi vùng đất lạ
Mến một em xinh gái cạnh nhà

Rồi ngày kia tới lượt làm cha.
Cu nhảy múa vào hang quấy phá
Tìm ra được một nàng tiên cá
Thế là Cu... bắt nhịp “thăng hoa” !


 

Switch mode views: