Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thúy Kiều Bá Đạo Truyện

Đầu lòng hai ả tố ngamh-thuy-kieu-ba-dao
Chí Phèo, Thị Nở đẻ ra Thúy Kiều
Em thề chẳng biết nói điêu
Thúy Vân được đẻ vào chiều hôm sau

Hai nàng da thịt trắng phau
Nhưng mà bị ghẻ từ đầu đến chân
Thúy Kiều là mẹ Thúy Vân
À nhầm là chị nhưng đần hơn em

Tắm toàn để bọn trai xem
Thúy Vân nhìn thấy e hèm cút đi
Năm ấy có một cuộc thi
Tuyển ai xinh đẹp trị vì ngôi cao

Thúy Kiều thấy thế nhao nhao
Lần này xem nhé coi tao lấy chàng
Thúy Vân đang bận hong hàng
Nghe Kiều nói thế vội vàng mỉa mai

Em trông khuê các trang đài
Còn như chị á mặt dài hơn mông
Chí Phèo ngắn ngẩm bảo không
Đừng vì chức vị mà lồng lên bay

Hai nàng nghe thế rất cay
Thúy Kiều vớ lấy điếu cày phang luôn
Thúy Vân sợ Chí Phèo chuồn
Túm đầu lên gối rồi tuôn một tràng

Bố gì cái loại phũ phàng
Con mình được phúc vẻ vang gia đình
Thị Nở nghe thế lặng thinh
Thực ra trong dạ cũng kinh bọn này

Cả hai mặt rạn mày dày
Lên xe bốn chỗ phi ngay cái dầm
Hai nàng xuýt chết vì đâm
Thúy Vân mê tín mới thầm cảm ơn

Thúy Kiều nhảy xuống nhanh hơn
Chửi cha bọn khốn định cơn bà à
Thúy Vân lúc ấy cười khà
Lỗi là chị tránh ổ gà chị ơi

Hôm sau cũng kịp tới nơi
Trường thi chật ních trống thời vang xa
Hai nàng đều hát ngân nga
Lần này thì chắc chắn bà thắng thôi.

Switch mode views: