Công và Ngỗng

mh-con-cong

mh-con-ngong

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẩn vơ suy nghĩ chuyện Ngỗng Công
Khi mới quen em Công dằn lòng
Xáp lại bên nhau Công thành ngỗng
Nhưng đành nén lại con lợn lòng

Tiếc quá đi thôi em lấy chồng
Công còn chi nữa để mà mong
Bây giờ có biến Công thành Ngỗng
Cũng thành vô dụng chớ hoài công

Tin mới

Các tin khác